Praktisk om konfirmation

 

Konfirmation betyder, at Gud bekræfter det løfte om at være med dig, som han gav dig, da du blev døbt.

 

 

 

Konfirmandundervisning - at gå til præst

For at blive konfirmeret skal du først gå til konfirmationsforberedelse eller gå til præst, som mange kalder det. Her lærer du om kristendom og taler med præsten og dine kammerater om livets store spørgsmål. Du kan altid spørge præsten, om du må gå til præst, selvom du måske ikke vil konfirmeres

 

Konfirmationsdatoer 2025

Aarestrup Kirke lørdag d. 26. april kl. 10.00

Brorstrup Kirke lørdag d. 26. april kl. 10.00

Haverslev Kirke søndag d. 27. april kl. 10.00

Ravnkilde Kirke søndag d. 27. april kl. 10.00

 

Indskrivning til konfirmation 2025

Alle unge på 7. klassetrin bosiddende i Ravnkilde, Brorstrup, Haverslev og Aarestrup sogne indbydes til konfirmationsforberedelse og efterfølgende konfirmation i deres hjemsogns kirker. Undervisningen foregår i Sognets Hus i Haverslev onsdag eftermiddag efter skoletid. Der undervises på et samlet hold bestående af elever fra Sortebakkeskolen og Gregers Krabbe Friskolen. Begge præster forestår undervisningen. Elever fra sognene, der går på Solhverv Privatskole eller andre skoler, må meget gerne kontakte præsterne for en aftale om konfirmation.

Tilmelding til konfirmation skal foregå elektronisk på www.folkekirken.dk med brug af MitID. Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre give elektronisk samtykke. Du kan finde linket til tilmelding nederst her på siden-

 

Orienteringsmøde

Præsterne indbyder til orienteringsmøde om konfirmationsforløbet tirsdag d. 3. september kl. 17.00 i Sognets Hus i Haverslev. Vi glæder os til at møde jer alle sammen!

 

Flytning af konfirmation til 8. klasse.

Fra og med 2026 vil konfirmation og konfirmationsforberedelse blive rykket fra 7. klassetrin til 8. klassetrin. Erfaringer fra andre dele af landet viser, at de unge på 8. klassetrin er mere modne, mere refleksive og bedre i stand til at forholde sig til de abstrakte overvejelser, som tro og kristendom indeholder. De får derfor et større udbytte med sig fra forberedelsen.
Erfaringer fra SSP-konsulenterne viser desuden, at senere konfirmation udskyder de unges debut i festlivet, med alt hvad det indebærer af alkohol, nikotinprodukter, seksualdebut og kriminalitet. Det synes vi er en positiv sideeffekt.
Flytningen af konfirmationen sker med virkning fra 2026. Der bliver således ingen forberedelse eller konfirmation i skoleåret 2025-2026. I skoleåret 2026-2027 vil konfirmationsforberedelsen og konfirmationen komme til at foregå på 8. klassetrin

 

Konfirmand-indskrivning

Du finder indskrivning til konfirmation og konfirmationsfoberedelse i kirken i kirken herneden under, når der er åbent for indskrivning.

Skal, skal ikke konfirmeres?

Skal man være helt sikker og tro på en bestemt måde, før man kan sige "ja" til at blive konfirmeret? Nej, når det gælder tro, kan vi aldrig være helt sikre.