Sognepræst (Kbf) Nørlunds Pastorat, Rebild Provsti

Vi søger en præst til Nørlunds Pastorat.

Nørlunds Pastorat er et nyt pastorat bestående af Haverslev, Aarestrup og Brorstrup-Ravnkilde sogne. Der er på tværs af sognene i pastoratet påbegyndt et godt samarbejde, som stille og roligt forventes udvidet i de kommende år. Som vores nye præst vil du få rig mulighed for at sætte dit præg på kirkelivet i vores pastorat. Vi er spændte på at høre, hvad du brænder for!

 

Vi ønsker at vores nye præst:

·       Kan forkynde evangeliet samvittighedsfuldt og i et sprog, der taler til børn, unge og voksne.

·       Har blik for musikkens betydning i gudstjenesten.

·       Er engageret, nærværende og ønsker at favne alle i sognene.

·       Ser kirken som en væsentlig og naturlig del af lokalsamfundet, lokale foreninger, skoler og børnehaver m.m.

·       Vægter samarbejdet med kolleger, ansatte, menighedsråd og frivillige højt og er i besiddelse af et godt humør og stor åbenhed.

·       Vil gå aktivt ind i arbejdet med at udvikle kirkelivet i pastoratet.

 

Vi kan tilbyde:

·       En imødekommende menighed med pæn tilslutning til gudstjenester, især særlige gudstjenester.

·       Et nært samarbejde med præstekollega om præsteopgaverne i pastoratet og et godt og trygt kollegaskab i præsteteam og i provstiet som helhed.

·       Dygtige medarbejdere.

·       Velvillige og hjælpsomme menighedsråd, hvor man lytter til hinanden og giver plads til, at nye tanker og ideer kan få lov at udvikle sig bl.a. om, hvordan kirkens kerneopgaver skal prioriteres og udformes.

·       Trygge og gode landsbysamfund præget af fællesskab og nærvær.

·       Gode kirkelige aktiviteter som generelt nyder bred opbakning på tværs af sognene.

·       Godt samarbejde med KFUM-spejdergruppen HAME (Haverslev-Mejlby).

Præstegården, der er fra 1884, ligger i Aarestrup lige op til Rold Skov, og præstegårdshaven grænser op til skoven med en meget smuk lund på ca. 1 ha. med gamle bøgetræer. En stor tredobbelt garage med værksted er bygget i samme stil som stuehuset. Menighedsrådet har afsat 100 timer om året til hjælp til pasning af haven.

Boligen indeholder i stuen separat tjenestedel med kontor, garderobe, toilet og mødelokaler. Privat indgang med nyt bryggers, toilet, nyt spisekøkken og tre stuer. Overetagen indeholder værelser, opholdsrum samt to badeværelser.

Der er i pastoratet 2 præster, hvoraf den ene er provst for Rebild Provsti. Desuden er der ansat 2 organister, 2 kirkesangere, præstesekretær, timelønnet medarbejder til minikonfirmander og PR. Der er graver og medhjælpertimer ved alle kirkerne.

 

Ansøgere forventes at kontakte menighedsrådene for evt. fremvisning og yderligere information via formand for Aarestrup menighedsråd, Aage Haarup-Jensen på tlf. 22351138, og det forventes, at man kontakter provst i Rebild Provsti, Kristine Jersin på tlf. 40110020

Pastoratet ligger midt i Himmerland.

I pastoratet er der 2772 indbyggere - heraf er 2368 medlem af folkekirken.

 

Aarestrup by og sogn:

Byen har en stor friskole med naturbørnehave og vuggestue. Der er et rigt foreningsliv og nogle mindre erhvervsdrivende, heriblandt et forsamlingshus med vært, som vi benytter til sognearrangementer. Kirken, der er en smuk middelalderkirke med meget fin akustik, ligger centralt i byen ved gadekæret.

 

Haverslev by og sogn:

Haverslev by har dagligvarebutik, folkeskole, idrætsefterskole, sportshal og et rigt foreningsliv. Kirken er en klassisk middelalderkirke. Den er restaureret i 2010 og ligger som et centrum i byen. Overfor kirken ligger Sognets Hus, hvor møder, arrangementer og konfirmand- og minikonfirmandundervisning foregår.

 

Aarestrup og Haverslev sogne har hver sit menighedsråd på 5 medlemmer. Der er fælles pigekor og voksenkor samt kirkehøjskole, som ledes af organisten.

 

Brorstrup sogn.

Brorstrup kirke ligger ca. 2 km udenfor Mejlby. Kirken er en velholdt middelalderkirke. Kirken blev i år 2000 restaureret i tæt samarbejde med kunstneren Anita Houvenaeghel.

I Mejlby er der efterskole, forsamlingshus og mindre erhvervsdrivende. Forsamlingshuset er rammen om forskellige aktiviteter for byens borgere.

 

Ravnkilde by og sogn.

Kirken ligger midt i byen. Kirken er en velholdt middelalderkirke.

I Ravnkilde er der dagligvarebutik, friskole med vuggestue og børnehave, klubhus, ridecenter, forsamlingshus og et velfungerende foreningsliv med stor opbakning.

 

Brorstrup og Ravnkilde sogn har et fælles menighedsråd på 8 medlemmer.

 

Der er i alle sogne et godt samarbejde mellem kirke, børnehave, skole og foreninger.