Menighedsrådet for Brorstrup og Ravnkilde Sogne

Protokollerne fra menighedsrådets møder kan du finde her

Se her

Kommende menighedsrådmøder

Menighedsrådets medlemmer

Aase Bisgaard, formand

Fyrkildevej 5
Ll Rørbæk
9500 Hobro
tlf: 22332090

aasebisgaard@hotmail.com

Jette Krogh Pedersen, næstformand

Havremarken 8
Havbro
9600 Aars
Tlf: 22932190

jetks@hotmail.com

Gerda Smith Hald, medlem

Aaparken 54
9620 Aalestrup 
Tlf: 51510357

gerda.hald@mejlby-eft.dk

Krista Ritter Kallestrup, kasserer

Bydamsvej 5
Ravnkilde
9610 Nørager
Tlf: 30339022

krista.ritter@hotmail.com

Gotfred Sigh Ladegaard, kirkeværge

Hvidkildevej 17
Mejlby
9610 Nørager
Tlf: 20916531

bente-gotfred@mail.dk

Erik Jensen, kirkeværge og kontaktperson

Kraghøjvej 20
Nysum
9610 Nørager
Tlf: 24982908

erik.nysum@gmail.com

Jane Kristine Knudsen, sekretær

Vestbygade 45, Smorup
9610 Nørager

tlf. 29459957

Clara Overgaard Rusbjerg-Pedersen, medlem valgbestyrelsen

Kraghøjvej 14
Nysum
9610 Nørager