Koncerter og fællesang og  foredrag

I Aarestrup og Haverslev arrangeres der fællessang og kirkehøjskole.

I Ravnkilde og Brorstrup holdes der skumringstime.

Hvor det end er - og hvad det end er - så er alle velkomne!

Kom og vær med!

Kaffe- og strikkeklub i Haverslev
14. marts, 11. april, 25. april.

Altid torsdage kl. 15.00-16.30 i Sognets Hus.


Krea-caféen i Ravnkilde

Efterlysning!
Hver anden tirsdag er der kaffe, kreativitet
og hyggeligt samvær på Ravnkilde
Skole. Alle kan være med – uanset
hvor fiks man er på fingrene! Skulle
der være nogen, der har lyst til at kaste
sig over træarbejde, så står skolens
sløjdlokale klar til brug, og der er børn,
der rigtigt gerne vil være med!
Der er krea-café tirsdag i ulige uger
fra kl. 14-16 på Ravnkilde Skole