Kirkesanger

En stilling som kirkesanger ved Brorstrup og Ravnkilde kirker i Nørlunds Pastorat i Rebild Provsti er ledig pr. 1. maj 2024 eller snarest derefter.

Stillingen er på 12 timer pr. uge. Timerne dækker tjenester på både hverdage, søn- og helligdage. Der er dog mulighed for individuel tilpasning, hvis det f.eks. ikke er muligt for dig at have tjenester på hverdage. Timetallet reguleres derefter.

 

Som kirkesanger skal du:

-            Synge for på salmer og korsvar ved gudstjenester og kirkelige handlinger

-            Læse indgangsbøn og udgangsbøn

 

Du kommer til at indgå i et team på 2 sangere. I afløser hinanden de almindelige søndage således, at man synger til 2 gudstjenester den ene søndag og holder fri den næste. De fleste søndagsgudstjenester ligger om formiddagen.

 

Der er ca. 10 hverdagsgudstjenester i løbet af året. De fleste ligger i forbindelse med højtiderne. Derudover er der 6 lørdagsdåb i løbet af året.

Vi søger først og fremmest en sanger, men har du lyst til og baggrund for at stå for sognenes babysalmesang, vil stillingens størrelse i så fald kunne reguleres. Ud over søndagsgudstjenesterne har vi på hverdage kl. 16.30 familiegudstjenester ca. 5 gange om året samt hverdagsgudstjenester i forbindelse med højtider. I Ravnkilde har vi desuden 2 gange om året arrangementet: Byen synger morgensang, hvor børnene også fremfører nogle sange. Vi ser meget gerne, at du har lyst til at deltage i det samarbejde, der er mellem kirken og skolen, hvor præst og sanger af og til deltager på skolen med fortælling og sang.

 

Vi forventer at du:

-            Har en god sangstemme

-            Selvstændigt kan lære nye salmer og sange

-            Har forståelse for kirkesangerens rolle som forsanger

-            Er imødekommende overfor kirkens brugere og bidrager til et godt arbejdsmiljø isamarbejde med kirkernes øvrige personale

Det er ikke et krav, at du har en kirkesangeruddannelse.

 

Vi tilbyder:

-            En engageret medarbejdergruppe

-            Et godt arbejdsmiljø med høj faglighed og godt samarbejde med præster, ansatte og menighedsråd

-            Mulighed for medindflydelse

-            Mulighed for at sammensætte din egen stilling i forhold til dine kompetencer

-            Mulighed for at komme på relevante kurser

 

Om os:

Nørlunds Pastorat består af sognene Aarestrup, Haverslev, Brorstrup og Ravnkilde og har 2 præster og 2 kirkesangere.

I Brorstrup sogn er der 444 indbyggere (377 folkekirkemedlemmer). I Ravnkilde sogn er der 898 indbyggere (759 folkekirkemedlemmer).

Ansættelse sker ved Brorstrup-Ravnkilde Sognes Menighedsråd, Rebild Provsti.

 

LØN

Ansættelse af en kirkesanger er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Skatteministeriet og CO10 - Centralorganisationen af 2010 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Årslønnen aftales indenfor intervallet 296.266,00 kr. – 433.004,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 303.863,00 kr.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.836,18 kr.(nutidskroner).

 

OK tillæg på 985,32 kr. (nutidskroner) pr. år.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Kristine Jersin, tlf. 40 11 00 20 eller formand Aase Bisgaard, tlf. 22 3320 90.

Ansøgning med relevante bilag sendes til:

Brorstrup-Ravnkilde Menighedsråd på mail: 8279fortrolig@sogn.dk senest d. 15. maj 2024.

Der vil blive afholdt samtaler inkl. prøvesang fredag d. 24. maj om eftermiddagen.

Kørekort:

B Almindelig bil. Må være villig til at bruge egen bil i jobbet.

Der vil blive indhentet børneattest samt referencer.

 

Der er 1 ledig stilling.